Chr. College de PopulierRooster 2017-2018 Untis 2017
Den Haag3-11-2017 9:59

010   AK
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
H3A BK
AK
7)
H3A BK
AK
7)
A3A BK
AK
17)
A2A BK
AK
18)
2
B1F BK
AK
8)
B1G BK
AK
12)
A2A BK
AK
18)
B1G BK
AK
12)
3
H3B CA
FA
1)
G2A WD
LA
13)
B2F BK
AK
19)
B2E BK
AK
9)
4
A1A CA
FA
2)
B2E BK
AK
9)
*V3A. WD
V3LA
14)
B2H BK
AK
20)
A1A BK
AK
16)
5
H3D CA
FA
3)
V1A VH
AK
10)
B1E BK
AK
15)
B1F BK
AK
8)
B1E BK
AK
15)
6
*H4A. CA
*H4D FA2
*H4C 4)
A1A BK
AK
16)
7
B2F CA
FA
5)
*V4C. VH
*V4B AK8
*V4A 11)
B2F BK
AK
19)
8
*V4C. CA
*V4B FA5
*V4A 6)
-3
B2H BK
AK
20)
9
-3
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) CA, FA, 010 H3B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H3       7) BK, AK, 010 H3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H3       14) BG, V3MU, MUZ V3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V3      
2) CA, FA, 010 A1A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V1       8) BK, AK, 010 B1F   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H1         WD, V3LA, 010 V3A              
3) CA, FA, 010 H3D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H3       9) BK, AK, 010 B2E   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2       15) BK, AK, 010 B1E   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H1      
4) CA, FA2, 010 H4A, H4D, H4C, H4B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 20 (21) H4     FA2_H4AH4BH4CH4D 10) VH, AK, 010 V1A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V1       16) BK, AK, 010 A1A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V1      
5) CA, FA, 010 B2F   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2       11) VH, AK8, 010 V4C, V4B, V4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 18 (18) V4     AK8_V4AV4BV4C 17) BK, AK, 010 A3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V3      
6) CA, FA5, 010 V4C, V4B, V4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 16 (15) V4     FA5_V4AV4BV4C 12) BK, AK, 010 B1G   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H1       18) BK, AK, 010 A2A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V2      
                    13) WD, LA, 010 G2A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V2       19) BK, AK, 010 B2F   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2      
                                        20) BK, AK, 010 B2H   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2      
Untis 2017         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
Periode4 Met ingang van maandag 6-11-2017