Chr. College de PopulierRooster 2017-2018 Untis 2017
Den Haag3-11-2017 9:59

204   FA
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
B2H LA
FA
1)
B2E LB
DU
7)
H3D CA
ML
19)
2
B2G LA
FA
2)
*H5A. LB
*H5C DU3
*H5B 8)
H3D CA
FA
11)
H3B CA
FA
14)
B2F CA
FA
18)
3
B1G LA
FA
3)
B2E CA
FA
12)
*H4A. CA
*H4D FA2
*H4C 17)
H3A CA
FA
10)
4
A2B LA
FA
4)
*H4C. LB
*H4D DU5
*H4A 9)
B2E CA
FA
12)
5
B1H LA
FA
5)
*V4C. CA
*V4B FA5
*V4A 13)
H3A CA
FA
10)
A1A CA
FA
15)
6
A2B SJ
DU
6)
H3A CA
FA
10)
H3B CA
FA
14)
B2F CA
FA
18)
7
-3
H3D CA
FA
11)
A1A CA
FA
15)
B2E CA
FA
12)
8
-3
9
-3
*V5A. WD
*V5B GR5
16)
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) LA, FA, 204 B2H   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2       7) LB, DU, 204 B2E   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2       14) CA, FA, 204 H3B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H3      
2) LA, FA, 204 B2G   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2       8) LB, DU3, 204 H5A, H5C, H5B, H5D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 23 (23) H5     DU3_H5AH5BH5CH5D 15) CA, FA, 204 A1A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V1      
3) LA, FA, 204 B1G   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H1       9) LB, DU5, 204 H4C, H4D, H4A, H4B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 23 (21) H4     DU5_H4AH4BH4CH4D 16) WD, GR5, 204 V5A, V5B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 10 (10) V5     GR5_V5AV5B
4) LA, FA, 204 A2B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V2       10) CA, FA, 204 H3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H3       17) CA, FA2, 204 H4A, H4D, H4C, H4B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 20 (21) H4     FA2_H4AH4BH4CH4D
5) LA, FA, 204 B1H   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H1       11) CA, FA, 204 H3D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H3       18) CA, FA, 204 B2F   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2      
6) SJ, DU, 204 A2B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V2       12) CA, FA, 204 B2E   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2       19) CA, ML, 204 H3D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H3      
                    13) CA, FA5, 204 V4C, V4B, V4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 16 (15) V4     FA5_V4AV4BV4C                    
Untis 2017         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
Periode4 Met ingang van maandag 6-11-2017