Chr. College de PopulierRooster 2017-2018 Untis 2017
Den Haag3-11-2017 9:59

206   FA
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
*V6A. NI
*V6B FA6
1)
*V6A. NI
*V6B FA6
1)
*H5A. NI
*H5C FA3
*H5D 2)
*V4A. NI
*V4B FA7
6)
2
*H5A. NI
*H5C FA3
*H5D 2)
*H5A. NI
*H5C FA3
*H5D 2)
*H5A. TI
*H5C DU5
*H5D 9)
A3A NI
FA
4)
3
*V5A. NI
*V5B FA6
3)
A2B LA
FA
12)
B1G LA
FA
14)
4
*V6A. TI
*V6B DU4
10)
B2G LA
FA
13)
B1H LA
FA
8)
5
A3A NI
FA
4)
B1G LA
FA
14)
H3D JL
DU
16)
6
B1F SF
FA
5)
*V4C. WD
*V4A GR5
7)
*V4C. TI
*V4A DU3
11)
B2H LA
FA
15)
B2H LA
FA
15)
7
*V4A. NI
*V4B FA7
6)
B1H LA
FA
8)
*V5A. NI
*V5B FA6
3)
8
-3
-3
-3
-3
-3
9
-3
-3
-3
-3
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) NI, FA6, 206 V6A, V6B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 9 (8) V6     FA6_V6AV6B 6) NI, FA7, 206 V4A, V4B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 18 (19) V4     FA7_V4AV4B 12) LA, FA, 206 A2B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V2      
2) NI, FA3, 206 H5A, H5C, H5D, H5B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 30 (30) H5     FA3_H5AH5BH5CH5D 7) WD, GR5, 206 V4C, V4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 14 (14) V4     GR5_V4AV4C 13) LA, FA, 206 B2G   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2      
3) NI, FA6, 206 V5A, V5B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 22 (22) V5     FA6_V5AV5B 8) LA, FA, 206 B1H   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H1       14) LA, FA, 206 B1G   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H1      
4) NI, FA, 206 A3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   V3       9) TI, DU5, 206 H5A, H5C, H5D, H5B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 26 (28) H5     DU5_H5AH5BH5CH5D 15) LA, FA, 206 B2H   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H2      
5) SF, FA, 206 B1F   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H1       10) TI, DU4, 206 V6A, V6B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 (30) V6     DU4_V6AV6B 16) JL, DU, 206 H3D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   H3      
                    11) TI, DU3, 206 V4C, V4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 21 (22) V4     DU3_V4AV4C                    
Untis 2017         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
Periode4 Met ingang van maandag 6-11-2017