Chr. College de PopulierRooster 2017-2018 Untis 2017
Den Haag3-11-2017 9:59

R01   MU
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
B2C SP
GD
14)
B1A. VT
MU
19)
2
B1B SP
ML
15)
B1C. VT
MU
20)
3
B2B BB
NA
1)
B2A VT
ML
6)
*M3B VN
ENB
10)
B1C SP
GD
16)
4
B2C BB
NA
2)
*M3B. CL
*M3A EC4
7)
*M4D VN
END
11)
B2B SP
GD
17)
B1D. VT
MU
21)
5
B1B. VT
MU
3)
B1D SP
GD
8)
B2C VN
EN
12)
B2A. VT
MU
18)
6
B2B. VT
MU
4)
*M3A SP
GDA
9)
B2B VN
EN
13)
B2A. VT
MU
18)
7
B2C. VT
MU
5)
-3
-3
B2B. VT
MU
4)
-3
8
-3
-3
-3
B2C. VT
MU
5)
-3
9
-3
-3
-3
-3
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) BB, NA, R01 B2B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       7) CL, EC4, R01 M3B, M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     EC4_M3AM3B 17) SP, GD, R01 B2B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2      
2) BB, NA, R01 B2C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       8) SP, GD, R01 B1D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1       18) VT, MU, R01 B2A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2      
3) VT, MU, R01 B1B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1       9) SP, GDA, R01 M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     GDA_M3A   DLAP1                
                    10) VN, ENB, R01 M3B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     ENB_M3B 19) VT, MU, R01 B1A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1      
4) VT, MU, R01 B2B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       11) VN, END, R01 M4D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 25 (25) M4     END_M4D   DLAP1                
  DLAP1                 12) VN, EN, R01 B2C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       20) VT, MU, R01 B1C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1      
5) VT, MU, R01 B2C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       13) VN, EN, R01 B2B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2                          
  DLAP1                 14) SP, GD, R01 B2C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       21) VT, MU, R01 B1D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1      
6) VT, ML, R01 B2A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       15) SP, ML, R01 B1B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1         DLAP1                
                    16) SP, GD, R01 B1C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1                          
Untis 2017         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
Periode4 Met ingang van maandag 6-11-2017