Chr. College de PopulierRooster 2017-2018 Untis 2017
Den Haag3-11-2017 9:59

R04   overloop NA-SK-BI
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
*M3C DT
BIC
1)
B1C VN
EN
8)
*M4B. DT
*M4A BI5
*M4C 2)
*M4D. BB
*M4A NA3
*M4C 7)
B2B BB
NA
18)
2
*M4B. DT
*M4A BI5
*M4C 2)
*M4B. BB
*M4A NA2
5)
B2C BB
ML
19)
3
*M4D VN
END
9)
B1C DT
BI
12)
*M4D. DT
*M4B BI4
*M4A 15)
*M4D. BB
*M4A NA3
*M4C 7)
4
*M3A DT
BIA
3)
*M3C. BB
*M3B NA4
*M3A 6)
*M3A DT
BIA
3)
*M3C DT
BIC
1)
*M3C. BB
*M3B NA2
*M3A 4)
5
*M3C. BB
*M3B NA2
*M3A 4)
B1A WX
BI
13)
B2A BB
NA
16)
*M3B HK
SKB
20)
6
*M4B. BB
*M4A NA2
5)
B1D WX
BI
10)
B1B WX
BI
14)
B2C BB
NA
17)
*M3A HK
SKA
21)
7
*M3C. BB
*M3B NA4
*M3A 6)
*M3B WX
BIB
11)
*M3B WX
BIB
11)
*M4B. BB
*M4A NA2
5)
-3
8
-3
*M3C. BB
*M3B NA2
*M3A 4)
-3
9
*M4D. BB
*M4A NA3
*M4C 7)
-3
-3
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) DT, BIC, R04 M3C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 30 M3     BIC_M3C 7) BB, NA3, R04 M4D, M4A, M4C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 19 (22) M4     NA3_M4AM4CM4D 14) WX, BI, R04 B1B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1      
2) DT, BI5, R04 M4B, M4A, M4C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 22 (23) M4     BI5_M4AM4BM4C 8) VN, EN, R04 B1C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1       15) DT, BI4, R04 M4D, M4B, M4A, M4C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 25 (23) M4     BI4_M4AM4BM4CM4D
3) DT, BIA, R04 M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     BIA_M3A 9) VN, END, R04 M4D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 25 (25) M4     END_M4D 16) BB, NA, R04 B2A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2      
4) BB, NA2, R04 M3C, M3B, M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 18 M3     NA2_M3AM3BM3C 10) WX, BI, R04 B1D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1       17) BB, NA, R04 B2C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2      
5) BB, NA2, R04 M4B, M4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 22 (21) M4     NA2_M4AM4B 11) WX, BIB, R04 M3B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     BIB_M3B 18) BB, NA, R04 B2B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2      
6) BB, NA4, R04 M3C, M3B, M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 28 M3     NA4_M3AM3BM3C 12) DT, BI, R04 B1C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1       19) BB, ML, R04 B2C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2      
                    13) WX, BI, R04 B1A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1       20) HK, SKB, R04 M3B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     SKB_M3B
                                        21) HK, SKA, R04 M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     SKA_M3A
Untis 2017         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
Periode4 Met ingang van maandag 6-11-2017