Chr. College de PopulierRooster 2017-2018 Untis 2017
Den Haag3-11-2017 9:59

R06   NA-SK-BI
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
B2A BB
NA
12)
*M4D. HK
*M4B SK3
10)
*M4A HK
SK1
11)
2
*M3C HK
SKC
1)
*B1C. DT
ML
7)
3
*M3A HK
SKA
2)
*M3C HK
SKC
1)
*M4D. HK
*M4B SK3
10)
4
*M3B HK
SKB
3)
*M4B. DT
*M4A BI5
*M4C 8)
*M4A HK
SK1
11)
B1B WX
BI
15)
5
B1C DT
BI
4)
*M3C DT
BIC
9)
*M4D. DT
*M4B BI4
*M4A 6)
*M3A DT
BIA
13)
B1A WX
BI
16)
6
B1C DT
ML
5)
*M4D. HK
*M4B SK3
10)
B1D WX
BI
17)
7
*M4A HK
SK1
11)
-3
*M4C. TT
*M4B BI2
*M4A 14)
8
*M4D. DT
*M4B BI4
*M4A 6)
-3
-3
*M3B WX
BIB
18)
9
-3
-3
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) HK, SKC, R06 M3C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 30 M3     SKC_M3C 8) DT, BI5, R06 M4B, M4A, M4C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 22 (23) M4     BI5_M4AM4BM4C 16) WX, BI, R06 B1A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1      
2) HK, SKA, R06 M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     SKA_M3A 9) DT, BIC, R06 M3C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 30 M3     BIC_M3C 17) WX, BI, R06 B1D   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1      
3) HK, SKB, R06 M3B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     SKB_M3B 10) HK, SK3, R06 M4D, M4B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 22 (21) M4     SK3_M4BM4D 18) WX, BIB, R06 M3B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     BIB_M3B
4) DT, BI, R06 B1C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1       11) HK, SK1, R06 M4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 26 (27) M4     SK1_M4A                    
5) DT, ML, R06 B1C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1       12) BB, NA, R06 B2A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2                          
6) DT, BI4, R06 M4D, M4B, M4A, M4C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 25 (23) M4     BI4_M4AM4BM4CM4D 13) DT, BIA, R06 M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 29 M3     BIA_M3A                    
7) BL, ML, R09 B1A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1       14) TT, BI2, R06 M4C, M4B, M4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 18 (20) M4     BI2_M4AM4BM4C                    
  SP, ML, R16 B1B               15) WX, BI, R06 B1B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1                          
  DT, ML, R06 B1C                                                      
  AJ, ML, R13 B1D                                                      
  SN                                                        
  WH                                                        
  WN                                                        
Untis 2017         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
Periode4 Met ingang van maandag 6-11-2017