Chr. College de PopulierRooster 2017-2018 Untis 2017
Den Haag3-11-2017 9:59

R12   DU
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
B2C. LD
DU
1)
*M4D. JL
*M4C DU3
*M4B 11)
2
*M4A. LD
*M4C DU2
*M4B 5)
*M4C SY
WI1
6)
3
B2C. LD
DU
1)
*M3C. LD
*M3B DU3
*M3A 4)
*M3C. SY
*M3A WI2
7)
B2B. LD
DU
2)
4
B2B. LD
DU
2)
*M4B. SY
*M4A WI5
8)
B2A. LD
DU
3)
B2A. LD
DU
3)
5
B2A. LD
DU
3)
*M3C LN
GSC
9)
B2C. LD
DU
1)
*M4A. LD
*M4C DU2
*M4B 5)
6
*M3C. LD
*M3B DU3
*M3A 4)
B1C LN
GS
10)
*M3C. LD
*M3B DU3
*M3A 4)
7
-3
-3
-3
*M4A. LD
*M4C DU2
*M4B 5)
B2B. LD
DU
2)
8
-3
-3
-3
*M3C. JL
*M3B DU2
*M3A 12)
9
-3
-3
-3
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) LD, DU, R12 B2C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       4) LD, DU3, R12 M3C, M3B, M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 20 M3     DU3_M3AM3BM3C 8) SY, WI5, R12 M4B, M4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 26 (26) M4     WI5_M4AM4B
  BM                   BM               _7 9) LN, GSC, R12 M3C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 30 M3     GSC_M3C
2) LD, DU, R12 B2B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       5) LD, DU2, R12 M4A, M4C, M4B   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 17 (17) M4     DU2_M4AM4BM4C 10) LN, GS, R12 B1C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M1      
  BM                   BM               _12 11) JL, DU3, R12 M4D, M4C, M4B, M4A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 17 (18) M4     DU3_M4AM4BM4CM4D
3) LD, DU, R12 B2A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47   M2       6) SY, WI1, R12 M4C   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 26 (26) M4     WI1_M4C 12) JL, DU2, R12 M3C, M3B, M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 21 M3     DU2_M3AM3BM3C
  BM                 7) SY, WI2, R12 M3C, M3A   1-8,10-18,21-27,29-36,39-47 28 M3     WI2_M3AM3C                    
Untis 2017         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
Periode4 Met ingang van maandag 6-11-2017