Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter

Haags Studiepunt

huiswerkbegeleiding, huiswerkklas en bijles

In dit schooljaar biedt Haags Studiepunt huiswerkbegeleiding, huiswerkklas en bijles aan op het Christelijk College De Populier. Wij ondersteunen uw zoon of dochter vakinhoudelijk, bij het creëren van overzicht en/of bij het maken van een goede planning.     

 

Huiswerkbegeleiding   

 

Het doel van de huiswerkbegeleiding is het zelfstandig leren plannen en leren van het huiswerk en uiteraard het verbeteren van de resultaten.

Huiswerkbegeleiding houdt in: 

• samen met de leerling een persoonlijke planning opstellen; 

• het geven van uitleg; 

• overhoren van het leerwerk en nakijken van het maakwerk; 

• regelmatig contact met ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang van de leerling. 

Haags Studiepunt biedt drie, vier of vijf dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 14:00 tot 17:30 uur. Dagen en tijden zijn in overleg.   

 

Huiswerkklas   

 

De huiswerkklas is geschikt voor leerlingen die een rustige plek zoeken om te leren en hun huiswerk te maken. Tijdens de huiswerkklas is altijd begeleiding aanwezig. Leerlingen doen het belangrijkste leer- en maakwerk volgens hun eigen planning tijdens de huiswerkklas. Binnen de huiswerkklas is het belangrijk dat de leerlingen al zelfstandig kunnen werken.   Haags Studiepunt biedt twee, drie, vier of vijf dagen per week huiswerkklas aan van 14:00 tot 17:30 uur. Dagen en tijden zijn in overleg.   

 

Bijles

 

Nog even alles op alles zetten voor één bepaald vak? Dan kunnen bijlessen van Haags Studiepunt uitkomst bieden. Tijdens de bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij/zij moeite mee heeft. De leerling krijgt extra uitleg en oefent met het toepassen van de stof.    

 

Waarom op school?    

 

Wij werken samen met het Christelijk College De Populier en hebben contact met mentoren en docenten. Zo kunnen wij de begeleiding goed afstemmen op de behoeften van uw zoon of dochter. De leerlingen kunnen meestal direct na de les beginnen en als ze dan naar huis gaan, is het schoolwerk ook echt af en is er tijd voor ontspanning.      

 

Vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie?   

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.haagsstudiepunt.nl .

U kunt ook contact opnemen met de vestigingscoördinator Sophie Mooiman: smooiman@depopulier.nl 0657867319 of met Puck de Quant: pdquant@depopulier.nl, 0681540042

 

 
Met vriendelijke groet,   

 

Sophie Mooiman,  vestigingscoördinator Christelijk College De Populier 

 

Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer