Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Aanmelden voorlichtingsavond Dunklerstraat
Voorletter
Achternaam
E-mail adres
Met hoeveel personen komt u naar de voorlichtingsavond?
Tijdens de voorlichtingsavond zal er in verschillende rondes uitleg gegeven worden over de volgende onderwerpen :
- De brugklas
- Onderwijs
- Science
- Cultuur
- Sport
- Basisstroom
Wilt u hieronder aangeven naar welke onderwerpen uw voorkeur uitgaat? U kunt maximaal 3 voorkeuren aangeven.
Voorkeur 1
Voorkeur 2
Voorkeur 3
Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer