Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
30 maart 2016
Vrijdag 18 maart hebben de leerlingen van de Boldingh in de vorm van een enorme
polonaise de aftocht geblazen. Maandag 28 maart hebben zij het gebouw naast
de Populier aan de Resedastraat betrokken.
Afgelopen dinsdag 29 maart is de sleutel overgedragen en is het startschot gegeven door
de aannemer.
In de eerste weken zal aangetroffen asbest uit de school worden verwijderd. Daarna wordt gestart met het daadwerkelijke 'constructieve' slopen.
 
Woensdag 30 maart heb ik gefotografeerd.
Het gebouw lag er stil en verlaten bij. Gek om de school te zien zonder het gezellige
rumoer van alle kinderstemmen. Nu het gebouw zo leeg is, zijn de mankementen van
deze oude dame toch echt goed te zien.. Met pijn in het hart hebben leerlingen,
docenten en ook de ouders afscheid genomen van het oude gebouw.. Iedereen is nu
vol verwachting van de nieuwbouw..
 
Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer