Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Juni 2016

Het oude Boldingh gebouw is nu geheel afgebroken. Alleen nog een laatste stukje

kelder wat uitgegraven moet worden.
Het bouwafval wordt nauwkeurig geselecteerd en afgevoerd.
Ook alle stukjes restmateriaal (veelal stenen) zal verwijderd worden en gemalen
worden tot korrels die hergebruikt kunnen worden bij de aanleg van asfalt wegen.
Zodra de grond schoon is, kan het graafwerk beginnen en is eindelijk de tijd aangebroken
om te gaan bouwen.. 
 
Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer