Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
November 2016

Door de vele regen, staat in de kuil van de nieuwbouw een klein laagje

water. Zo te zien deert dat de bouwvakkers niet. Gekleed in warme werkkleding
en regenveiligheidslaarzen, werken zij hard aan de stalen constructie waartussen
straks het beton gegoten zal worden.
Hoewel ze hulp hebben van een metershoge kraan, is er voor deze klus duidelijk
gespecialiseerde mankracht nodig.
Wanneer de constructie klaar is zal het beton gegoten worden. Tevens zal er
van start worden gegaan met het boren van de palen.
Vandaag, tussen de regendruppels door, schijnt er een lekker fel november zonnetje
op de bouwplaats. 
 
Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer