Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Oktober 2016
 

Op de plek waar vroeger de Boldingh stond, bevindt zich nu een enorm 

gat van ongeveer drie meter diep.
Via een tijdelijke trap kunnen de werklieden de bouwplaats betreden.
Door de firma Augustinus wordt de grond laag voor laag bedekt met
verschillende materialen en vervolgens afgedekt met een laag cement.
Zo ontstaat langzaam de basis waarop gebouwd zal gaan worden.
Na het afdekken en cement storten, worden alle restmaterialen
netjes opgeruimd en is de bouwplek gereed voor de volgende fase...
Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer