Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Kantineregels

De KANTINE bestaat tijdens de pauzes uit de laagbouw (ook tijdens de lessen kantine) en de hoogbouw (aula).

 

In de KANTINE gelden de volgende regels:

 

Restafval moet in de daarvoor bestemde bakken gegooid worden.

Laat aan het eind van de pauze of als je eerder weggaat lege bekertjes, zakjes of pakjes dus niet op de tafel liggen.

 

Vernieling en/of beschadiging van schoolmeubilair wordt op de dader(s) verhaald.

 

Maak de vloer of een tafel direct schoon als je deze vies gemaakt hebt. A

chter de verkoopbalie liggen schoonmaakartikelen.

 

Aanwijzingen van het surveillerend personeel moeten worden opgevolgd.

 

Leerlingen die zich niet correct kunnen gedragen, kunnen voor bepaalde tijd een kantineverbod krijgen.

 

Rotzooi maken wordt bestraft met extra corveedienst.

 

De corveeploeg meldt zich aan het einde van de pauze bij de kantinesurveillance.

 

Op tafels zitten we niet en je voeten houd je op de grond.

 

Je zit niet samen met elkaar op één stoel.

 

Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer