Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Februari 2006

De directie heeft na uitvoerig overleg met de medezeggenschapsraad een nieuw leerlingenstatuut vastgesteld. Dit statuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. De leerlingenraad heeft met dit statuut ingestemd.

 

Directie de Populier

Klachtenregeling
Gegevensregistratie en privacy
Inspraak
Disciplinaire maatregelen
Examens
Onderwijsrichting en vakken
Rapportage en begeleiding
Toetsing en beoordeling
Schade
Dagelijkse zaken
Kwaliteit onderwijs
Toelating
Voorgeschiedenis
Algemeen
Uitleg en toepassing
Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer