Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Aanmeldingsprocedure brugklas 2018-2019

De Populier is een Christelijk college voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.  

Het onderwijs wordt verzorgd op twee locaties waar we ons keurmerk “zien en gezien worden”, realiseren. De mavo/havo-brugklassen zijn gevestigd in de Dunklerstraat, de andere brugklassen in  de Populierstraat.  

 

De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2018-2019, zie www.bovohaaglanden.nl.

 

Aanmelden

De aanmeldingsprocedure start op 10 februari 2018 en sluit op 23 februari 2018. Tijdens onze Open School op vrijdag 9 februari  is het mogelijk een afspraak te maken voor een aanmeldingsgesprek.
Van 10 februari tot en met vrijdag 23 februari kunt u op onze site een digitaal aanmeldingsformulier invullen en verzenden. Een schoolmedewerker neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken. Afspraken kunnen worden ingepland op woensdag 14 februari en dinsdag 20 februari.

 

Bij de aanmelding hebben we de volgende documenten nodig:

* De voorkeurslijst van middelbare scholen met als eerste keus De Populier

* Kopie van het ID van de leerling

* Het Burgerservicenummer van de leerling.

In het schooljaar 2017-2018 konden alle leerlingen die zich in de eerste ronde hadden aangemeld, worden geplaatst.  

Elke school moet echter over een procedure beschikken, mochten er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen.

 

 

Type brugklassen en capaciteit 

Mavo/havo-brugklassen: 120 plaatsen

Havo/vwo-brugklassen: 110 plaatsen

Atheneum/gymnasium-brugklassen: 60 plaatsen

 

De capaciteit die hierboven staat vermeld, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 

Lotingsprocedure

-          Alle leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school en de kinderen van

           personeelsleden worden zonder loting geplaatst als De Populier de eerste keus is.

-          Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal de notaris

           op 22 maart middels loting de aanmeldingen rangschikken. Tot en met de streefaantallen zijn alle leerlingen

           geplaatst.

-          Leerlingen die onverhoopt niet zijn geplaatst, doen op 4 april mee aan de centrale loting en matching voor

           een plaats op één van de andere scholen die op het voorkeurslijstje staan.

 

Bericht van plaatsing:

Op vrijdag 6 april ontvangen ouder(s)/verzorger(s) via een e-mail bericht over de plaatsing van hun kind.

 

Stroomonderwijs

In de onderbouw kiezen leerlingen voor één van onze stromen: basis, cultuur, science of sport.  Wij streven naar een evenwichtige verdeling over onze stromen. Wanneer er sprake is van een overaanmelding voor één van de stromen is de volgorde van binnenkomst bepalend.

 

 

Inlichtingen                        

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen: mw. Toet, telefoon: 070-3648808, e-mail: mtoet@depopulier.nl.

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen: mw. Den Hengst, telefoon: 070-3648808, e-mail: rdhengst@depopulier.nl.  

Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer