Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal OOP
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Aanmeldingsprocedure brugklas 2018-2019

De Populier is een Christelijk College voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.  

 

Het onderwijs wordt verzorgd op twee locaties waar we ons keurmerk, “zien en gezien worden” realiseren. De mavo/havo-brugklassen zijn gevestigd in de Dunklerstraat, de andere brugklassen in de Populierstraat.  

De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2018-2019, zie www.bovohaaglanden.nl

 

Aanmelden 

De aanmeldingsprocedure start op 10 februari 2018 en sluit op 23 februari 2018 (let op: op 23 februari is onze school gesloten). Tijdens onze Open School op vrijdag 9 februari 2018 is het mogelijk een afspraak te maken voor een aanmeldingsgesprek.

 

Van 10 februari tot en met vrijdag 23 februari kunt u op onze site een digitaal aanmeldingsformulier invullen en verzenden. Een schoolmedewerker neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken. Afspraken kunnen worden ingepland op woensdag 14 februari en dinsdag 20 februari.

 

Bij de aanmelding hebben we de volgende documenten nodig:

* BOVO-aanmeldformulier van de basisschool 

* De voorkeurslijst van middelbare scholen

* Kopie van een identiteitsbewijs van het kind

* Het Burgerservicenummer van de leerling.

 

Type brugklassen en capaciteit

Het komende schooljaar is er plaats voor ongeveer 290 brugklasleerlingen.

 

Mavo/havo-brugklassen: 120 plaatsen

Havo/vwo-brugklassen: 110 plaatsen

Atheneum/gymnasium-brugklassen: 60 plaatsen

 

De capaciteit die onze school heeft benoemd, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 

Stroomonderwijs

In de onderbouw kiezen leerlingen voor één van onze stromen: basis, cultuur, science of sport.   

Bij overaanmelding voor de cultuur-, science- of sportstroom is de volgorde van binnenkomst bepalend.  

 

 

Werkwijze bij overaanmelding

In het schooljaar 2016-2017 konden alle leerlingen in de eerste ronde worden geplaatst.  

 

Indien er sprake is van een overaanmelding, zullen de onderstaande voorrangsregels worden toegepast:

 

1.      Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school hebben een gegarandeerde 

         plaats indien De Populier de eerste keuze is. 

2.      Kinderen van personeelsleden van De Populier hebben een gegarandeerde plaats indien De Populier 

         de eerste keuze is.

 

Bericht van plaatsing:

Vrijdag 6 april ontvangen ouder(s)/verzorger(s) via een e-mail bericht van plaatsing.

 

Ondersteuningsbehoefte

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke extra ondersteuning De Populier kan bieden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. 

 

Ouders en leerling worden altijd uitgenodigd voor een gesprek met de zorgcoördinator.
De aannamecommissie neemt zo snel mogelijk een besluit over de plaatsing.                     

 

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

 

Mavo/havo-brugklassen: mw. Toet, telefoon: 070-3648808, e-mail: mtoet@depopulier.nl.

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen: mw. Den Hengst, telefoon: 070-3648808, e-mail: rdhengst@depopulier.nl.

 

 

Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer