Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
2. Christelijke identiteit

De Populier is een hechte scholengemeenschap waarin de waarden bezinning, verbondenheid, naastenliefde en verantwoordelijkheid centraal staan.

 

Leerlingen van alle gezindten zijn welkom. Zij kunnen bij ons zichzelf zijn, worden aangemoedigd hun mening te uiten, maar met respect voor elkaar.

3. Veiligheid

Populierleerlingen worden gezien en erkend! Uit enquêtes onder leerlingen blijkt dat zij zich thuis voelen op onze school en de consequent toegepaste regels waarderen. De leerlingen ervaren De Populier als een kleine en veilige school.

 
Vanaf de brugklas bouwen we aan een hechte gemeenschap, waarin ouders en mentoren elkaar goed kennen en leraren en leerlingen zorg hebben voor elkaar. Daarbij letten we op leerprestaties én kijken we of iedereen goed in zijn vel zit.
 
Bij ons mag je fouten maken, kun je jezelf zijn, maar laat je ook anderen in hun waarde. Discrimineren, beledigen, vloeken of grof taalgebruik staan wij niet toe. Pesten is absoluut verboden. Onze regels zijn helder.
4. Talent

De Populier stimuleert de talentontwikkeling van leerlingen. De school helpt ze te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Zo bieden wij naast de standaardlessen drie stromen aan: Sport, Cultuur en Science. Op De Populier kun je bovendien een volledige gymnasiumopleiding volgen. In de brugklas kun je al beginnen met lessen over de klassieke oudheid.

 
Naast de stromen en het gymnasium zijn er nog vele andere mogelijkheden voor onze leerlingen om in schoolverband leuke dingen te doen en hun talenten te ontwikkelen, zoals meedoen met:
- de jaarlijkse musical
- muziekoptredens bij
  ‘Podium Populier’
- de X-tra’s, zoals Lego X-tra,
  Schaken X-tra, Kickboksen
  X-tra of Muziek X-tra
- diverse sporttoernooien,
  zoals ons jaarlijkse
  kerstvolleybaltoernooi
- schrijven voor de
  schoolkrant.
 
1. Basiskennis

Onze leerlingen beschikken aan het einde van de middelbare schooltijd over een ruime hoeveelheid kennis en vaardigheden, waardoor zij goed voorbereid aan een vervolgopleiding kunnen beginnen en goed kunnen functioneren in onze samenleving.

 
Wij volgen de school-prestaties van iedere leerling nauwgezet en leveren maatwerk:
- wie meer uitdaging nodig
  heeft, krijgt verdiepingsstof;
- wie wat meer uitleg nodig
  heeft, krijgt steunlessen;
- we spijkeren alle
  brugklasleerlingen bij in
  rekenen en taal;
- leerlingen met dyslexie of
  faalangst kunnen remedial
  teaching of speciale
  begeleiding krijgen.
 
Veel Populierleerlingen behalen een diploma dat op een hoger niveau ligt dan het oorspronkelijke advies van de basisschool!
De Populier in het kort

De Populier is een Beter Bèta school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo en wil leerlingen meer meegeven dan een diploma: wij dragen bij aan hun ontwikkeling tot creatieve en verantwoordelijke jonge mensen met oog voor anderen. Wij hebben deze visie vormgegeven in vier pijlers. Deze pijlers vormen onze koers.

Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer