Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Belangrijk

Iedere leerling is belangrijk! Vanuit dat perspectief organiseren wij betrokkenheid van leerlingen bij elkaar. Zo worden leerlingen uit de bovenbouw ingezet als hulpmentoren voor de brugklas.

Leerlingenraad

Onze actieve leerlingenraad overlegt wekelijks en geeft advies aan de schoolleiding. Ook helpt de leerlingenraad bij evenementen als het kerstgala, Valentijnsdag en onze inzamelingsacties voor goede doelen in ontwikkelingslanden.

MR en klankbordgroep

De medezeggenschapsraad van De Populier heeft een leerlingvertegenwoordiging.

 

Ook worden leerlingen regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan klankbordgroepen, waar ze hun mening kunnen geven over de school en het onderwijs.

Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer