Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Geen lesuitval

In de eerste en tweede klas vallen er geen lesuren uit. Als een docent afwezig is, neemt een onderwijsassistent de les over of worden de leerlingen opgevangen in een lokaal waar ze rustig huiswerk kunnen maken.

Mentorles

Elke week krijgen de brugklassen twee mentorlessen.

Eén mentorles staat in het teken van algemene studievaardigheden: hoe maak je huiswerk, hoe gebruik je je agenda, hoe werkt een woordenboek.

Voor de tweede mentorles worden de leerlingen - afhankelijk van hun prestaties - ingedeeld voor een verdiepingsles, steunles of begeleid-werken-uur bij het vak waarvoor extra begeleiding nodig blijken te hebben.
Twee jaar

Onze brugperiode duurt twee jaar, waardoor wij samen met de ouders goed in staat zijn het juiste opleidingsniveau te kiezen.

Brugklassers worden in een aparte vwo-klas of in een havo/vwo- of mavo/havo-klas geplaatst. Na het eerste en tweede jaar kijken we welk niveau het best bij uw kind past.

Thuisvoelen

Wij zorgen ervoor dat onze brugklasleerlingen zich snel thuisvoelen bij De Populier.

Iedere brugklas krijgt een mentor; de steun en toeverlaat van de brugklasser. Ook de hulpmentoren uit de bovenbouw zorgen ervoor dat de brugklasleerling snel went.
Aan het begin van het schooljaar gaan alle brugklassen met de (hulp)mentoren op kamp, zodat zij elkaar goed leren kennen.
Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer