Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
De Sciencestroom

Met de Sciencestroom onderscheiden wij ons op landelijk niveau! Ons grote team van hoogopgeleide bètadocenten heeft in de afgelopen jaren lessen ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft. Deze lessen zijn zelfs door andere scholen overgenomen.

 

Het aantal leerlingen dat een exact vakkenpakket kiest, is op De Populier hoger dan het landelijk gemiddelde.

 

Onze scienceleerlingen worden opgeleid in de hypermoderne sciencevleugel. Daar leren ze natuurwetenschappelijk denken en technisch ontwerpen. Ook maken ze zelf technische producten.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen voor het vak Natuur, leven en technologie. De scienceleerlingen van De Populier starten dan ook met een voorsprong bij een technische vervolgopleiding!

Stroomprogramma in de onderbouw

In vwo, havo én mavo kunnen leerlingen behalve de Basisstroom, ook kiezen voor één van onze betaalde stromen: de Sciencestroom, de Sportstroom of de Cultuurstroom.

 

In elke stroom volgen de leerlingen vanaf de brugklas - naast het standaard lesprogramma - twee of drie jaar lang bijzondere lessen. Zij leren onderzoeken, samenwerken, organiseren en presenteren in hun interessegebied.

 

In de stromen werken de docenten samen met allerlei organisaties, zoals kunstinstellingen, sportclubs, bedrijven en andere onderwijsinstellingen.

De Cultuurstroom

Onze Cultuurstroom laat de leerlingen kennismaken met kunst en cultuur in de brede zin van het woord. Per jaar staan er 2 thema’s, bijvoorbeeld Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en Streetwise, centraal die als een rode draad door de lessen lopen.

 
‘Zelf doen’ vormt de essentie van het programma: de leerlingen gaan – onder begeleiding van eigen docenten en/of externe professsionals  – elke week zelf aan de slag met bijvoorbeeld film, fotografie, dans, toneel en muziek.
 
Natuurlijk laten we ons inspireren door het werk van echte kunstenaars uit de verschillende kunstdisciplines.
De Cultuurstroom werkt hiervoor samen met verschillende musea, het Koorenhuis, het Haags Jongerenatelier en diverse kunstenaars.
De Sportstroom

In de Sportstroom krijgen de leerlingen iedere week, naast de drie reguliere gymuren, nog eens drie uur clinics, zoals circusacts, tennis, judo, powerkiten of snowboarden. Ja, u leest het goed: iedere week!

Naast onze eigen gymdocenten begeleiden professionele beoefenaars van buiten de school deze clinics.

 

Ter voorbereiding op een clinic bestuderen de leerlingen vanuit verschillende invalshoeken de sport. Ze kijken bijvoorbeeld naar de geschiedenis, de werking van het lichaam of de technische attributen.

 

In een persoonlijk portfolio houden de leerlingen hun ervaringen van de sportclinics bij, zodat ze over een mooi overzicht beschikken van alle activiteiten en de achtergrondinformatie hiervan.

Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer