Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Betrokken bij de school

De Populier betrekt de ouders op verschillende wijzen bij de school. Zo hebben wij een actieve oudercommissie, zijn de ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, versturen wij nieuwsbrieven naar de ouders en organiseren wij regelmatig ouderavonden.

Rol in onderwijsleerproces

Maar nog belangrijker vinden wij dat ouders ook een rol hebben bij het onderwijsleerproces!

 
Daarom worden de ouders van de eerste- en tweedeklassers aan het begin van het schooljaar uitgenodigd om kennis te maken met de mentor en te bespreken hoe we er samen voor zorgen dat het goed gaat met hun zoon of dochter.
 
Ouders hebben zicht op het leerproces doordat zij via internet cijfers aan- en afwezigheid en huiswerk kunnen bekijken.
 
Ook worden ouders regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan klankbordgroepen, waar wij de mening van ouders vragen over de gang van zaken op school.
Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer