Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Huiswerkondersteuning

Het huiswerk maken en leren is een groot onderdeel van het naar schoolgaan. Voor leerlingen kan het af en toe lastig zijn om dit op de juiste manier op te pakken of om de juiste structuur hierin aan te brengen. Met huiswerkondersteuning kun je dan een heel eind komen!

 

De naschoolse huiswerkondersteuning van De Populier wordt verzorgd door instituut Haags Studiepunt, in het studiehuis van De Populier.

De huiswerkbegeleiding is van maandag t/m vrijdag en start tussen 14.00 en 14.30uur (of direct na de laatste les) en duurt tot 17.30 uur.  

 

De huiswerkondersteuning wordt aan leerlingen uit de 1e t/m 3e klas in twee varianten aangeboden: de intensieve ‘huiswerkbegeleiding’ en de ‘huiswerkklas’.

Leerlingen uit hogere klassen zijn ook welkom, hierbij is het wel van belang om eerst samen in gesprek te gaan om te kijken welke doelen en mogelijkheden er zijn.  

 

In de intensieve huiswerkbegeleiding wordt al het maak- en leerwerk gecontroleerd en overhoord. Er wordt aandacht besteed aan planning en het aanleren van studievaardigheden. De leerling mag naar huis als al het huiswerk af is en wanneer eventueel voorwerk of extra werk voor zwakke vakken is gedaan. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 7 á 8 leerlingen per begeleider.  

 

In de huiswerkklas wordt leerlingen een rustige plek geboden om onder toezicht huiswerk te plannen, te maken en te leren. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 15 leerlingen per begeleider. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen of overhoren. 

 

Op www.haagsstudiepunt.nl vindt u meer informatie over onze begeleiding, tarieven en hoe u uw kind kunt inschrijven.

  

Voor verdere informatie en vragen kunt u zich richten tot Michelle Pronk, vestigingscoördinator van Haags Studiepunt op De Populier, te bereiken op  06-81540042 of via mpronk@depopulier.nl.

De hoofdvestiging in Den Haag is te bereiken via 070-3456915.

Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer